Wymagania przedmiotowe

Klasy 1 – 3

Nauczanie zintegrowane

J. angielski

Religia

Klasy 4 – 8

J. polski

j. polski klasy 4

j. polski klasy 5

j. polski klasy 6

kryteria oceniania prac pisemnych i odpowiedzi ustnych klasy 4-6

j. polski klasy 8

kryteria oceniania prac pisemnych i odpowiedzi ustnych klasy 7-8

J. angielski

J. niemiecki

J. hiszpański

Przyroda

Biologia

Geografia

geografia klasa 5

geografia klasa 7

geografia klasa 8

Chemia

Fizyka

fizyka klasa 8

Historia

WOS

Matematyka

Informatyka

Technika

Plastyka

Muzyka

Wychowanie fizyczne

EDB

Religia

Skip to content