Kadra

Dyrektor szkoły – Krzysztof Magdans

Wicedyrektorzy szkoły – Tomasz Siwiński, Dariusz Brzostowski

Kierownik świetlicy – Małgorzata Kubicka

Sekretariat – Barbara Starzak, Natalia Świderska, Malwina Tatarska

Szkolni specjaliści

Psycholog – Bartosz Gostyński

Pedagog – Dorota Wińczo-Konieczna

Terapia logopedyczna – Grażyna Michna

Terapia pedagogiczna – Magdalena Błaszczak, Ewa Borowiak

Nauczyciele klas 1-3

Ewa Borowiak – nauczyciel i wychowawca kl. IIc,

Anna Grześkowiak – religia w klasach I-III

Mirosława Hajt – nauczyciel i wychowawca kl. IIIb,

Joanna Knop – język angielski w klasach I-III

Justyna Korbanek – nauczyciel i wychowawca kl. Ib

Sylwia Krakowiak – nauczyciel i wychowawca kl. IIb,

Weronika Laufer – nauczyciel i wychowawca kl. IIId,

Mirosława Marciniak – nauczyciel i wychowawca kl. Ia,

Anna Meysner – nauczyciel i wychowawca kl. IIIa,

Magdalena Szott – nauczyciel i wychowawca kl. IIIc,

Mariola Wieczorek – nauczyciel i wychowawca kl. IIa,

Elwira Zimna – nauczyciel i wychowawca kl. Ic.

Nauczyciele klas 4-8

Dariusz Brzostowski – język angielski,

Maria Chwalisz-Potrawiak – chemia,

Julianna Ciosmak – wychowawca kl. IVb, geografia,

Krzysztof Czajka – wychowanie fizyczne, technika,

Luiza Dembiecka – wychowawca kl. Va, język niemiecki,

Mariusz Dolecki – matematyka, informatyka,

Karolina Fornalik – wychowawca kl. IVc, język polski,

Patryk Frasz – wychowawca kl. Vb, wychowanie fizyczne,

Karolina Helińska – biologia,

Katarzyna Jopek – wychowawca kl. IVc, muzyka, plastyka, technika,

Agnieszka Kaczmarek – wychowawca kl. IVa, język polski,

Monika Kawała – religia,

Agnieszka Kroma – wychowawca kl. VIIIa, język angielski,

Monika Kroma – wychowawca kl. VIIa, język angielski,

Ewelina Księżnik – j. niemiecki,

Anna Łakoma – wychowawca kl. VIIId, matematyka,

Danuta Łukaszewicz-Fras – matematyka,

Małgorzata Magdans – wychowawca kl. IVb, wychowanie fizyczne,

Krzysztof Magdans – wychowanie fizyczne,

Radosław Marcinkowski – historia, EDB, WOS,

Joanna Minge – wychowawca kl. Va, język polski,

Daria Peters – j. hiszpański,

Małgorzata Polańska – wychowawca kl. VIId, informatyka,

Lucyna Przybyła – wychowawca kl. VIIIc, matematyka, fizyka,

Maria Rodziewicz – doradztwo zawodowe,

Tomasz Siwiński – historia,

Nadia Szweda – wychowawca kl. VIIb, język angielski,

Katarzyna Tomaszewska – wychowawca kl. VIc, język polski, język angielski, język hiszpański,

Iwona Wesoła – wychowawca kl. VIIIb, geografia, przyroda,

Dorota Wińczo-Konieczna – plastyka,

Małgorzata Wojciechowska – matematyka,

Elwira Zimna – WDŻ

Wychowawcy świetlicy

Kamila Błażewicz,

Julianna Ciosmak,

Natalia Czerwińska,

Beata Feder,

Marlena Karcz,

Małgorzata Kubicka,

Marta Matuszak-Kolasińska,

Małgorzata Polańska,

Paulina Szczucka,

Anna Tomaszyk – opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Bibliotekarze

Agnieszka Ostrowska – opiekun Samorządu Uczniowskiego,

Beata Wolna.

Skip to content