Stołówka

Stołówka sąsiaduje ze świetlicą szkolną. Podajemy tu mleko, owoce lub warzywa  oraz obiady.

Czyste mleko, owoce lub warzywa są bezpłatne  – na zgłoszenie.

Zgłoszenia przyjmuje pan Michał Kuchta — intendent.

REGULAMIN STOŁÓWKI

Zgłoszenie dziecka na obiady

Zgłoszenie pracownika na obiady

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci przez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkole.

Realizacja programu rozpoczyna się corocznie w październiku. Każde dziecko zgłoszone przez rodziców/prawnych opiekunów otrzymuje w 20 wybranych tygodniach  roku szkolnego 2 porcje warzyw lub owoców (np. jabłka, marchewka) na tydzień  (w naszej szkole w poniedziałki i środy).

Zgłoszenia przyjmuje pan Michał Kuchta – intendent.

W ramach programu „Szklanka mleka” dzieci uczęszczające do szkoły mogą otrzymywać produkty mleczne bezpłatnie lub po niższej cenie. Celem programu jest promowanie zdrowego odżywiania poprzez zachęcenie dzieci do spożywania mleka i przetworów mlecznych oraz kształtowanie trwałego nawyku konsumpcji zdrowych produktów mlecznych. W naszej szkole mleko wydawane jest w poniedziałki, środy i piątki.

Mleko bez dodatków smakowych spożywane w szkole w ramach dopłaty krajowej, udostępniane jest bezpłatnie dzieciom
z klas I-VI.

Skip to content