Stołówka

Stołówka sąsiaduje ze świetlicą szkolną. Podajemy tu mleko, owoce lub warzywa  oraz obiady.

Czyste mleko, owoce lub warzywa są bezpłatne  – na zgłoszenie.

Zgłoszenia przyjmuje pan Michał Kuchta — intendent.

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – V. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci przez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkole.

Realizacja programu rozpoczyna się corocznie w październiku. Każde dziecko zgłoszone przez rodziców/prawnych opiekunów otrzymuje w 20 wybranych tygodniach roku szkolnego 2 porcje warzyw lub owoców (np. jabłka, marchewka) na tydzień  (w naszej szkole w poniedziałek – czwartek).

Zgłoszenia przyjmuje pan Michał Kuchta – intendent.

W ramach programu „Szklanka mleka” dzieci uczęszczające do szkoły mogą otrzymywać produkty mleczne bezpłatnie. Celem programu jest promowanie zdrowego odżywiania poprzez zachęcenie dzieci do spożywania mleka i przetworów mlecznych oraz kształtowanie trwałego nawyku konsumpcji zdrowych produktów mlecznych. W naszej szkole mleko wydawane jest od poniedziałku do czwartku.

Mleko bez dodatków smakowych spożywane w szkole w ramach dopłaty krajowej, udostępniane jest bezpłatnie dzieciom
z klas I – V.

Skip to content