Opieka stomatologiczna

Zgodnie z porozumieniem dotyczącym udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży zawartego w dniu 31 października 2019 pomiędzy Gminą Nowy Tomyśl, a podmiotem leczniczym Tradent reprezentowanym przez Jadwigę Tratwal informujemy, że uczniowie naszej szkoły mają możliwość bezpłatnego skorzystania z usług stomatologicznych w ww. zakładzie. Zakres świadczonych usług znajduje się w poniższym dokumencie.

Skip to content