Świetlica

Świetlica – miejsce nauki, zabawy i wypoczynku dla uczniów szkoły.

Otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 – 16:15.

Kierownik świetlicy: mgr Małgorzata Kubicka.

Regulamin świetlicy

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy (nowy wzór – 2023)

Wychowawcy układają tematykę zajęć wg następujących rodzajów działalności: plastycznej, technicznej, muzycznej, ruchowej, przyrodniczej, polonistycznej i matematycznej. W pracy stosują elementy socjoterapii, prowadzą pracę wyrównawczą, kształtują oczekiwane postawy, uczą rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne. Przeprowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania  swoich zainteresowań, a także wyrównywania braków wiedzy w nauce.

Uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, wyrównują braki wiedzy korzystając z pomocy koleżeńskiej lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego. W czasie zajęć plastyczno – technicznych dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności. Przygotowują przedstawienia, wykonują prace plastyczne, które zdobią korytarze szkoły, świetlicę i biorą udział w konkursach.

Lubianą przez dzieci formą zajęć są również gry i zabawy ruchowe. Przy sprzyjającej pogodzie odbywają się one na świeżym powietrzu (zabawy, spacery, wycieczki).

Kreatywne pomysły na nudę

Skip to content