Konsultacje indywidualne

Harmonogram konsultacji indywidualnych z nauczycielami w roku szkolnym 2022 / 2023

Konsultacje indywidualne przeznaczone są dla rodziców oraz uczniów. Jest to okazja do omówienia bieżących problemów w nauce i sytuacji wychowawczej dziecka.

Skip to content