Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz MEN roku szkolnego 2023/2024

Podział roku szkolnego 23/24

I okres – 04.09.2023 – 01.02.2024

II okres – 02.02.2024 – 21.06.2024

Zebrania Rady Pedagogicznej

Inauguracyjna – 29.08.2023 r.

Wrześniowa – 01.09.2023 r.

Klasyfikacja śródroczna – 01.02.2024 r.

Klasyfikacja roczna – 13.06.2024 r.

Podsumowująca – 01.07.2024 r.

Inne ważne daty

Początek roku szkolnego: 4 września 2023 r.

Dni apelowe: [obowiązuje strój galowy]: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości, Wigilie klasowe, Dzień Patrona.

Projekty szkolne: Drzwi Otwarte, Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Sportu.

Uroczystość pasowania Pierwszoklasistów: 27.10.2023

Dzień Edukacji Narodowej: 14 października 2023 r. (sobota) / Szkolne obchody 13 października 2023 r, (piątek)

Narodowe Święto Niepodległości: 11 listopada 2023 r. (sobota) / Szkolne obchody 10 listopada 2023 r. (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2023 r.

Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2024 r.

Ferie zimowe: 12 lutego – 25 lutego 2024 r.

Rekolekcje: w opracowaniu.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Terminy egzaminów: 14 – 16 maja 2024 r. / Termin dodatkowy – czerwiec 2024 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.11, 03.11, 02.05, 31.05

Zakończenie rocznych zajęć: 21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Skip to content