Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz MEN roku szkolnego 2021/2022

Podział roku szkolnego

I okres – 01.09.2021 – 28.01.2022

II okres – 31.01.2022 – 24.06.2022

Zebrania Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja śródroczna – 12.01.2022 r.

Klasyfikacja roczna – 15.06.2022 r.

Inne ważne daty

Początek roku szkolnego: 1 września 2020 r.

Dni apelowe [obowiązuje strój galowy]: Dzień Edukacji Narodowej (13.10), Dzień Niepodległości (10.11), Wigilie klasowe (22.12), Dzień Patrona.

Projekty szkolne: Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Sportu.

Uroczystość pasowania Pierwszoklasistów:  w opracowaniu.

Narodowe Święto Niepodległości: 11 listopada 2021 r. (środa) / Szkolne obchody 10 listopada 2021 r. (wtorek)

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2021 r.

Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe: 17 – 30 stycznia 2022 r.

Rekolekcje: w opracowaniu.

Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Terminy egzaminów: 24 – 26 maja 2022 r. / Termin dodatkowy 13 – 15 czerwca 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 12.11.2021, 07.01.2022, 02.05.2022, 17.06.2022

Zakończenie rocznych zajęć24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie: 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Skip to content