Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz MEN roku szkolnego 2022/2023

Podział roku szkolnego 22/23

I okres – 01.09.2022 – 27.01.2023

II okres – 13.02.2023 – 23.06.2023

Zebrania Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja śródroczna – 25.01.2023 r.

Klasyfikacja roczna – 15.06.2023 r.

Inne ważne daty

Początek roku szkolnego: 1 września 2022 r.

Dni apelowe [obowiązuje strój galowy]: Dzień Edukacji Narodowej (13.10), Dzień Niepodległości (10.11), Wigilie klasowe (22.12), Dzień Patrona.

Projekty szkolne: Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Sportu

Uroczystość pasowania Pierwszoklasistów:  w opracowaniu

Dzień Edukacji Narodowej: 14 października (piątek) / Szkolne obchody 13 października 2022 (czwartek)

Narodowe Święto Niepodległości: 11 listopada 2022 r. (piątek) / Szkolne obchody 10 listopada 2022 (czwartek)

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2022 r.

Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2023 r.

Ferie zimowe: 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

Rekolekcje: w opracowaniu.

Wiosenna przerwa świąteczna: 06 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Terminy egzaminów: 23 – 25 maja 2023 r. / Termin dodatkowy – czerwiec 2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10, 31,10, 02.05, 09.06

Zakończenie rocznych zajęć23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie: 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Skip to content