O nas

Organ nadzorujący szkołę:

Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu

Kościuszki 93, 60-967 Poznań

Uczniom zapewniamy:

 • wysoki poziom nauczania,
 • system jednozmianowy,
 • naukę języków obcych: język angielski, język niemiecki oraz język hiszpański,
 • zajęcia informatyki w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych od klasy I,
 • uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań,
 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne (monitory multimedialne z dostępem do sieci internetowej),
 • lekcje wychowania fizycznego w salach gimnastycznych,
 • korzystanie z wielofunkcyjnych boisk sportowych, kortu tenisowego, terenów zielonych,
 • korzystanie ze zbioru bibliotecznego, 
 • systematyczną opiekę pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa.
 • (prócz zajęć obowiązkowych) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, korekcyjne,
 • opiekę specjalistyczną (higienistka, logopeda),
 • udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
 • szeroki program imprez klasowych i szkolnych,
 • bogatą ofertę imprez sportowo-rekreacyjnych,
 • wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
 • aukcje, kiermasze, dyskoteki…,
 • wyjazdy do kin i teatrów,
 • obiady w stołówce szkolnej, dożywianie (mleko, owoce i warzywa),
 • opiekę w świetlicy szkolnej,
 • dowozy i odwozy uczniów z terenu Gminy Nowy Tomyśl.

Procesem dydaktyczno-wychowawczym kieruje wykwalifikowana kadra nauczycielska, która dba o harmonijny rozwój każdego dziecka, jaki dokonuje się w procesie kształcenia umysłowego, moralno-społecznego, estetycznego, technicznego i fizyczno-zdrowotnego.

Skip to content