Nabór do klas I

Nabór do klas I w roku szkolnym 2023/2024

Rodzice uczniów urodzonych w 2016 r. zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu mogą już zgłaszać uczniów do klas I na kolejny rok szkolny.

Zasady przyjęcia do szkoły:

Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

  Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

  Zgłoszenia dokonujemy tylko poprzez system informatyczny dostępny w okresie od 1 lutego do 17 lutego 2023 r. na stronie internetowej https://www.nabor.pcss.pl/nowytomysl/szkolapodstawowa/:

  Sposób wypełniania zgłoszenia do szkoły obwodowej:

  1. Wybieramy Szkołę Podstawową nr 1.
  2. W górnym menu klikamy zakładkę „wypełnij podanie”.
  3. Klikamy na przycisk „wypełnij podanie”.
  4. Następnie wypełniamy formularz zgłoszenia.
  5. Pobieramy wypełnione zgłoszenie poprzez kliknięcie na odnośnik „pobierz zgłoszenie”.
  6. Jeżeli już wcześniej państwo składali podanie w systemie Nabór (w przedszkolu) i posiadają login i hasło, mogą się państwo zalogować i dodać podanie do istniejącego konta.

  Wydrukowany dokument należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania.

  Wygenerowane zgłoszenie należ niezwłocznie złożyć dyrektorowi (dostarczyć do sekretariatu).

  Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu, ustalony w Uchwale nr XXV/309/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Tomyśl, obejmuje miejscowości:

  • Nowy Tomyśl ulice: Akacjowa, Asnyka, Baranowskiego, Barteckiego, Broniewskiego, Brzozowa, Celna, Dojazd, Dworcowa, Plac Dworcowy, Jana Pawła II, Gronowa, Klonowa, Kolejowa, Krótka, Kręta, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łanowa, Norwida, Nowa, Ogrodowa, Olchowa, Osiedlowa, Osiedle Tęczowe, Paprocka, Piłsudskiego, Plac Chopina, Poprzeczna, Półwiejska, Promienista, Radosna, Reymonta, Rolna, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Skłodowskiej – Curie, Słoneczna, Spacerowa, Szkolna, Szpitalna, Świerkowa, Targowa, Topolowa, Tuwima, Tysiąclecia, Wiejska, Wierzbowa, Witosa, Wypoczynkowa, Zachodnia, Zagrodowa, Zakładowa, Zbożowa,
  • Paproć.

  ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

  W przypadku dysponowania przez szkoły podstawowe wolnymi miejscami, po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół, kandydaci spoza obwodu mogą wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

  Dzieci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone Uchwałą nr XXV/309/2020 Rady Miejskiej Nowego Tomyśla z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowy Tomyśl.

  Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i złożyć go wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu (szkoły I wyboru) w terminie od 1 do 31 marca 2023 r.

  Uwaga Rodzice!

  W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (61) 44 22 468 / (61) 44 22 941 lub mailowy sekretariat@sp1-nt.pl.

  Pliki do pobrania

  Skip to content