Zajęcia pozalekcyjne

  • dydaktyczno-wyrównawcze,
  • koło muzyczne dla uczniów klas,
  • koło robotyki.

W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane są również:

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • logopedyczne,
  • rewalidacyjne,
  • rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Skip to content