Zajęcia pozalekcyjne

  • koło muzyczne,
  • koło robotyki i programowania,
  • zajęcia sportowe.

W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane są również:

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • logopedyczne,
  • rewalidacyjne,
  • rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.,
  • zajęcia języka polskiego dla uczniów uchodźców z Ukrainy.

Skip to content