Historia

 Pierwsza szkoła powstała w Nowym Tomyślu krótko przed nadaniem praw miejskich w 1786 roku. Była to szkoła powszechna.

1918 r. – rozpoczął się proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę.

Budynek na pl. Chopina
Budynek na pl. Chopina

1919 r. – w nocy z 2/3 stycznia Nowy Tomyśl wyzwolili powstańcy wielkopolscy. Przystąpiono do tworzenia polskiego szkolnictwa powstała szkoła powszechna. Składała się z siedmiu klas i mieściła w budynkach przy Starym Rynku (obecnie Plac Chopina) oraz ulicy Dworcowej (obecnie Piłsudskiego).

1933 r. – w szkole uczyło się 472 dzieci. Lekcje odbywały się w 11 klasach w dwóch budynkach. W szkole pracowało 9 nauczycieli i 2 praktykantów.

1939-1945 – w trakcie II wojny światowej Niemcy zabronili edukacji. Odbywało się tajne nauczanie. Represje wojenne dotknęły nauczycieli uczących w szkole powszechnej, zginął Teodor Grześkowiak, a Feliks Mikołajczak był więźniem obozu koncentracyjnego.

27 stycznia 1945 r. – po wyzwoleniu Nowego Tomyśla z okupacji niemieckiej zaczęto odtwarzać szkolnictwo.

20 marca 1945 r. – szkole powszechnej przekazano budynek byłego szpitala wojskowego przy ulicy 3 stycznia. Gmach został wybudowany pierwotnie jako nowy budynek szkolny przed wojną i służył jako szkoła rolnicza, następnie został rozbudowany przez Niemców podczas okupacji. Pełniącym obowiązki kierownika szkoły został Edward Gołąbek. Zdołano umeblować 6 klas lekcyjnych, do których uczęszczało 492 uczniów. Rok szkolny zaczął się 25.03.1945 r. a zakończył 17.07.1945.

Grono pedagogiczne, rok 1946

1 lipca 1947 r. – powstała Szkoła Podstawowa nr 1, była to szkoła męska. Pierwszym kierownikiem szkoły został Edward Gołąbek. Obydwie szkoły mieściły się w budynku na ulicy 3 stycznia. Na parterze mieściła się Szkoła nr 1 na piętrze Szkoła nr 2.

Budowa Jedynki
Budowa Jedynki

23 czerwca 1963 r. – wkopano kamień erekcyjny pod budowę Nowej szkoły tzw. Tysiąclatki. 21 lipca 1965 roku oddano do użytku budynek przy ówczesnej ulicy Barteckiego (obecnie Wierzbowej). Od początku roku szkolnego 1965/1966 Szkole Podstawowej nr 1 nadano imię Tadeusza Kościuszki. Nowy budynek został wyposażony w 14 sal lekcyjnych, 2 gabinety, pracownię zajęć technicznych, świetlicę, salę gimnastyczną, bibliotekę, ogród szkolny i boisko. Szkoła liczyła 713 uczniów.

18 lutego 1974 r. – pierwszy raz obchodzono w szkole Dzień Patrona.

20 maja 1978 r. – Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymuje status Zbiorczej Szkoły Gminnej. Uroczystość wprowadzenia sztandaru wspólnego dla Zbiorczej Szkoły Gminnej w Nowym Tomyślu oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. W szkole było 19 izb lekcyjnych (6 pracowni i 11 klaso-pracowni), sala gimnastyczna, gabinet stomatologiczny, gabinet lekarski, harcówka, świetlica, kuchnia).

Szkoła miała sześć filii do których uczęszczało łącznie 1035 uczniów. Biblioteka szkolna posiadała 11 tysięcy woluminów.

„Jedynka”, rok 1984

Lata 80-te – w związku z dużą liczbą uczniów w szkole, część klas korzysta z pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz z budynków przy ul. Ogrodowej.

1994 r. – oddanie do użytku drugiej sali gimnastycznej.

2000 r.- nowe tysiąclecie w SP1 przywitało 666 uczniów.

2005 – 2007 – przeprowadzona została termomodernizacja szkoły.

2009 r. – budowa placu zabaw “Radosna Szkoła”.

2012 – 2016 – powstanie nowych pracowni komputerowych, kortu tenisowego, boisk dla młodszych dzieci, przeprowadzono modernizację kuchni i świetlicy, wprowadzono dziennik elektroniczny.

2015 r. – dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej pozyskano fundusze na nowy sztandar.

21 maja 2016 r. – uroczyste wprowadzenie nowego sztandaru.

Skip to content