Pożegnanie absolwentów z klas VIII

W piątek 23 czerwca w sali Nowotomyskiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku 2022 / 2023 klas VIII. Galę otworzył brawurowo wykonany Polonez przez naszych absolwentów. Przy tej okazji wręczono nagrody za pracę naszych uczniów w minionym roku szkolnym. Nagrodą Burmistrza Nowego Tomyśla „Najlepszy z Najlepszych” uhonorowano osoby, które uzyskały tytuł zwycięzcy lub laureata w zawodach sportowych w trakcie lat nauki w naszej szkole na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Nagrody wręczył Dyrektor Szkoły Krzysztof Magdans wspólnie z Sekretarzem Gminy Nowy Tomyśl Grzegorzem Aryżem. Osoby wyróżnione wspomnianą nagrodą to:

 • Arkadiusz Domagała z klasy 8d,
 • Kamil Kańduła z klasy 8d,
 • Filip Karolczyk z klasy 8b,
 • Michał Rugała z klasy 8c,
 • Wanessa Rybak z klasy 8d,
 • Nikodem Szwedt z klasy 8c,
 • Filip Tatarski z klasy 8b.

Tytuł Wzorowego Absolwenta otrzymała uczennica klasy 8b Oliwia Przybyła. Nagroda ta przyznawana jest uczniom, którzy na świadectwie ukończenia szkoły otrzymali średnią ocen 5,0 lub wyższą i wzorową oceną z zachowania. Ponadto na świadectwach ukończenia klas czwartej i piątek otrzymał średnią ocen 4,75 lub więcej, a w klasach siódmej oraz ósmej średnią ocen 5,0 lub więcej, a także najwyższą notę z zachowania. Ponadto Wzorowy Absolwent w ciągu trwania nauki reprezentował szkołę w co najmniej czterech konkursach przedmiotowych z (wyjątkiem zawodów sportowych) osiągając tytuł laureata co najmniej stopnia gminnego.

Zakończenie roku szkolnego to również czas podsumowań osiągnięć sportowych. Od wielu lat w naszej szkole funkcjonuje nagroda „Wzorowy Sportowiec”, która wymaga od uczniów nie tylko osiągnięć w sporcie, ale także dobrych wyników w nauce (średnia nie niższa niż 4,0 i dobra ocena z zachowania w klasie 8). W bieżącym roku szkolnym nagrodę tą otrzymali:

 • Agata Brodnicka z klasy 8a,
 • Lena Budzińska z klasy 8d,
 • Arkadiusz Domagała z klasy 8d,
 • Wojciech Frąckowiak z klasy 8a,
 • Antoni Gomuła z klasy 8b,
 • Kamil Kańduła z klasy 8d,
 • Filip Karolczyk z klasy 8b,
 • Nicola Krzyżanek z klasy 8d,
 • Aleksandra Kubicka z klasy 8c,
 • Wiktoria Kulak z klasy 8a,
 • Wanessa Rybak z klasy 8b,
 • Michał Rugała z klasy 8c,
 • Nikodem Szwedt z klasy 8c,
 • Filip Tatarski z klasy 8b.

Następnie nastąpiło wręczenie świadectw przez wychowawców klas ósmych, którymi w tym roku były p. Monika Kroma (klasa 8a), p. Nadia Szweda (klasa 8b), p. Katarzyna Tomaszewska (klasa 8c) i p. Małgorzata Polańska (klasa 8d).

W czasie trwania uroczystości Opiekun Samorządu Uczniowskiego Anna Pietruszyńska podziękowała uczniom klas 8 za zaangażowanie i wytężoną pracę dla dobra społeczności uczniowskiej. Pamiątkowe dyplomy otrzymali:

 • Wiktoria Kulak – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego,
 • Antonii Gomuła – zastępca przewodniczącego,
 • Ksawery Piter – sekretarz,
 • Zofia Gucia – członek,
 • Oliwier Piter – członek.

Uczniowie klas ósmych wchodzili także w skład pocztu sztandarowego. Przy tej okazji Opiekun Pocztu Sztandarowego p. Radosław Marcinkowski podziękował osobom, które reprezentowały szkołę na wielu uroczystościach gminnych i powiatowych w trakcie nauki w Jedynce. Wyróżnieni zostali:

 • Mateusz Jasiński – chorąży,
 • Wiktoria Kulak – asysta,
 • Oliwia Przybyła – asysta,
 • Nikola Żurek – asysta.

Wśród absolwentów była uczennica, która wykazywała się wielkim talentem plastyczny, który wykorzystywała wielokrotnie reprezentując szkołę w konkursach gminnych, powiatowych, a nawet ogólnopolskich, dlatego też grono pedagogiczne postanowiło wyróżnić uczennicę klasy 8d Zofię Siwińską.

Na zakończenie części oficjalnej głos w imieniu rodziców zabrała przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki p. Marzena Matusiak, która podziękowała uczniom i pracownikom szkoły za pracę w kończącym się roku szkolnym.

Po części oficjalnej tegoroczni absolwenci zaprezentowali niezwykły program artystyczny. Z żalem żegnamy naszych absolwentów jednocześnie życząc im równie udanej kontynuacji nauki w kolejnych szkołach.

Zobacz także

Skip to content