Kampania „By powstał dom trzeba wiele troski”

Zachęcamy do zapoznania się z kampanią społeczną Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „By powstał dom trzeba wiele troski – nie pozwól mu się rozsypać”. Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie. Poniżej znajdują się linki do krótkich filmów z kampanii. Zapraszamy do oglądania!

https://youtu.be/JXTh5nYJNI0
Uczniowie i rodzice klas I-III
https://youtu.be/Dm4XIFqwBT8
Uczniowie i rodzice klas IV-VIII

Zobacz także

Skip to content