Ważne informacje

  • Podstawa programowa realizowana jest on-line według obowiązującego planu lekcji.
  • Lekcje wychowawcze odbywają się zgodnie z planem, w tym czasie uczniowie mogą kontaktować się z wychowawcami.
  • W każdy wtorek w godzinach 16.00-17.00 nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców on-line (za pomocą platformy Librus Synergia).
  • Uczniowie mogą logować się w różnych godzinach, w miarę dostępność do sprzętu.
  • W przypadku uczniów, którzy nie mają komputerów, łączy Internetowych, telefonów komórkowych – to w biurze podawczym znajduje się miejsce z teczkami klasowymi. Będą się w nich znajdowały przygotowane przez nauczycieli materiały dla nich.
  • Osobami do pierwszego kontaktu z rodzicami i uczniami w sprawach organizacyjnych są wychowawcy klas.
  • Nauczyciele świetlicy i logopedii będą przesyłać materiały do pracy dla dzieci w domu.
  • Cały czas udzielana jest pomoc i wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego (kontakt za pomocą dziennika elektronicznego).

Godziny pracy

Psycholog
poniedziałek – piątek 9:00 do 13:00

Pedagog
poniedziałek 9:00 – 13:00
wtorek 9:00 – 12:00
środa 11:30 – 15:30
czwartek 9:00 – 14:00
piątek 9:00 – 13:00

Zobacz także

Skip to content