Zmiana w Statucie Szkoły

Na Radzie Pedagogicznej w dniu 16 grudnia br. zatwierdzona została zmiana Statutu Szkoły dotycząca usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych. Od tej pory rodzice będą mieć 7 dni od momentu powrotu dziecka do szkoły na usprawiedliwianie jego nieobecności. Najnowszą wersję statuty można znaleźć pod linkiem -> https://sp1-nt.pl/wp-content/uploads/2020/12/Statut-16.12.2020.pdf

Zobacz także

Skip to content