Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 marca do 7 czerwca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W okresie epidemii Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu dla klas I-III będzie prowadziła działalność wychowawczo-opiekuńczą oraz dydaktyczną.

  • Opieka nad uczniami klas I-III wznawiana jest na pisemny wniosek rodziców/opiekunów dziecka o wznowienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki w okresie epidemii złożony do dyrektora w formie papierowej lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@sp1-nt.pl.
  • Zajęcia rewalidacyjne realizuje się w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.
  • Zajęcia dla uczniów klas VIII w formie konsultacji przeprowadza się na wniosek rodzica po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.

Zobacz także

Skip to content