Wznowienie zajęć

W okresie epidemii Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu dla klas I-III będzie prowadziła działalność wychowawczo-opiekuńczą oraz dydaktyczną.

Opieka nad uczniami klas I-III wznawiana jest na pisemny wniosek rodziców/opiekunów dziecka o wznowienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki w okresie epidemii złożony do dyrektora szkoły w formie papierowej lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@sp1-nt.pl

Zajęcia rewalidacyjne realizuje się w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia

Zajęcia dla uczniów klas VIII w formie konsultacji przeprowadza się na wniosek rodzica po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia

Od 1 czerwca szkoła wprowadza zajęcia dla uczniów klas IV-VII w formie konsultacji. Przeprowadza się je na wniosek rodzica po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.

Zobacz także

Skip to content