Informacja

W dniu 09.04.2020 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podał kolejne wytyczne w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa w związku z panującą pandemią koronawirusa i dotyczące m. in. funkcjonowania szkół. Okres kształcenia na odległość został przedłużony do dnia 26 kwietnia 2020 r. Egzaminy ósmoklasisty, które miały się odbyć w dniach 21-23 kwietnia 2020, zostają przełożone na inny termin, o którym dowiemy się z wyprzedzeniem 3-4 tygodniowym. Po przerwie świątecznej wracamy więc do kształcenia na odległość.

Zobacz także

Skip to content