Wybory do samorządu uczniowskiego

Wszystkich uczniów, którzy chcieliby spróbować swoich sił w pracy na rzecz społeczności uczniowskiej Jedynki, zapraszam do wzięcia udziału w wyborach do Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
Kalendarz kampanijny – wyborczy przedstawia się następująco:

  • wraz z początkiem nowego roku szkolnego, tj. w dniach 05 – 12.09.2023 r. każdy uczeń będzie mógł zgłosić swoją kandydaturę do Prezydium SU poprzez złożenie deklaracji do opiekuna SU,
  • kampania wyborcza trwać będzie w dniach 13 – 22.09.2023,
  • kandydat zobowiązany jest do przedstawienia swojego programu wyborczego – pomysłów na funkcjonowanie SU w formie plakatu zawierającego także zdjęcie oraz najistotniejsze informacje o sobie i (opcjonalnie) spotu wyborczego w formie nagrania, które zostanie przedstawione społeczności uczniowskiej na stronie szkoły/ podczas przerw na ekranie multimedialnym w holu szkoły,
  • obietnice wyborcze zgłaszane przez pretendenta do objęcia funkcji w SU muszą być zgodne ze Statutem SP1 oraz wszystkimi regulaminami wewnętrznymi,
  • głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej poprzez wypełnienie do dnia 25.09. 2023 r. ankiety, do której link przesłany zostanie każdemu uczniowi za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus,
  • do prezydium SU wchodzi 7 uczniów z największą liczbą głosów, adekwatnie do ich ilości obejmując stanowisko przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza oraz 4 członków niefunkcyjnych,
  • wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 26.09.2023 r., co jednoznaczne będzie z objęciem stanowiska przez kandydata.


Opiekun SU
Anna Pietruszyńska

Zobacz także

Skip to content