Zmiana w rozkładzie dowozów szkolnych

Uwaga! Informujemy, że doszło do drobnej modyfikacji w planie dowozów oraz odwozów szkolnych. Zmiany obowiązywać będą od 1 października 2021 r. Nowy harmonogram znajduje się poniżej. Można go również znaleźć w zakładce „Dowozy” na bocznym pasku menu.

Zobacz także

Skip to content