Wiwat Maj, Trzeci Maj!

232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

W dniu 3 maja 1791 roku Sejm uchwalił Ustawę Rządową nazwany następnie Konstytucją 3 maja. Był to pierwszy tego typu akt prawny w Europie i drugim na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku.

Głównym jej autorem był król Stanisław August Poniatowski, wkład w jej spisanie mieli też Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj i inni. Wśród najważniejszych postanowień Konstytucji była zmiana ustroju państwowego na monarchię konstytucyjną, w której władza królewska miała być dziedziczona (zniesienie wolnej elekcji). Obowiązującą religią miał być katolicyzm, jednocześnie miano zachować tolerancję religijnej i wolności wyznania. Zniesione zostało Liberum veto, a uchwały tworzone przez Izbę poselską miały przechodzić większościowo.

Zobacz także

Skip to content