Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. W dniu 3 maja 1791 roku Sejm uchwalił Ustawę Rządową nazwany następnie Konstytucją 3 maja. Był to pierwszy tego typu akt prawny w Europie i drugim na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku. Wśród najważniejszych postanowień Konstytucji była zmiana ustroju państwowego na monarchię konstytucyjną, w której władza królewska miała być dziedziczona (zniesienie wolnej elekcji). Obowiązującą religią miał być katolicyzm, jednocześnie miano zachować tolerancję religijnej i wolności wyznania. Zniesione zostało Liberum veto, a uchwały tworzone przez Izbę poselską miały przechodzić większościowo.

Zobacz także

Skip to content