Nauka zdalna dla klas I-III

Od poniedziałku, 9 listopada, rozpoczynają się zajęcia zdalne dla uczniów klas I-III. Lekcje prowadzone są według obowiązującego planu na platformie edukacyjnej Microsoft Teams. Rodzice otrzymali już loginy (adresy e-mail) oraz hasła od swoich wychowawców za pośrednictwem Librusa. Część zajęć realizowana będzie poprzez video-lekcje, a pozostałe będą miały formę zestawu zadań do opracowania (nauczyciel będzie wtedy służył pomocą na czacie w Teams). W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z wychowawcą oraz uważne śledzenie Librusa, szkolnej strony internetowej oraz jedynkowego Facebooka.

Ponadto informujemy, że funkcjonować będzie świetlica szkolna, która w pierwszej kolejności zapewniać będzie opiekę dzieciom tych z Państwa bezpośrednio zaangażowanym w walkę z pandemią COVID-19. Zgłoszenia na dyżury świetlicowe przyjmuje pani Natalia Świderska poprzez Librusa lub pod numerem telefonu 61 44 22 468. Jeśli chcą Państwo zgłosić dziecko prosimy o informację z imieniem i nazwiskiem, klasą oraz godzinami przebywania na dyżurze. Świetlica czynna jest od 6:45 – 16:15.

Zobacz także

Skip to content