Rekrutacja do klas I (2021/2022)

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nowego Tomyśla nr 423/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku podajemy do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Jednocześnie informujemy, że zakwalifikowanie osoby nie jest równoznaczne z jej przyjęciem do klasy I na rok szkolny 2021/2022. Poniżej lista zakwalifikowanych kandydatów według identyfikatorów wniosków składanych poprzez system nabor.pcss.pl.

 1. Identyfikator wniosku FP3GMJD
 2. Identyfikator wniosku H8RAF6N
 3. Identyfikator wniosku 77FC5ZN
 4. Identyfikator wniosku 17BWBH6
 5. Identyfikator wniosku G3G5YJ1
 6. Identyfikator wniosku PWPKCK1
 7. Identyfikator wniosku 8FLKWKN
 8. Identyfikator wniosku QFMFQZD
 9. Identyfikator wniosku MW5KEKD
 10. Identyfikator wniosku X7AG9K6
 11. Identyfikator wniosku TGQ1WCN

Przypominamy również, że do dnia 22 kwietnia rodzice kandydata zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia. Ostateczna lista osób przyjętych do klas I na nowy rok szkolny zostanie ogłoszona 23 kwietnia br.

Zobacz także

Skip to content