Funkcjonowanie świetlicy szkolnej

Od 2 września 2020 r. świetlica szkolna funkcjonować będzie od godziny 6:45 do 16:15. Odbiór dzieci ze świetlicy przewidywany jest od godziny 13:00, w tym czasie na holu będzie wyznaczona osoba dyżurująca, która będzie informować wychowawców świetlicy o przyjściu opiekunów.

wychowawcy świetlicy

Zobacz także

Skip to content