Archiwum dzienne: 21 maja, 2020

Wznowienie zajęć

W okresie epidemii Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu dla klas I-III będzie prowadziła działalność wychowawczo-opiekuńczą oraz dydaktyczną. Opieka nad uczniami klas I-III wznawiana jest na pisemny wniosek rodziców/opiekunów dziecka...

Skip to content