Zgłoszenia na obiady

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zapisy na obiady uczniów klas II-VIII (posiadających indywidualne numery konta bankowego) odbywają się przez wysłanie wiadomości do intendenta szkolnego pana Michała Kuchty, za pośrednictwem aplikacji LIBRUS synergia (Zakładka- Sekretariat-Kuchta Michał)

W tytule wiadomości podajemy

Imię nazwisko ucznia, klasę, porcję (mały, duży)

mały obiad 3 zł posiłek

duży obiad 5 zł posiłek

Wszystkie dzieci które korzystały z obiadów mają ten sam indywidualny numer konta bankowego przypisany przez intendenta na początku roku kalendarzowego.

Nowi uczniowie (nie posiadający indywidualnego numeru konta bankowego) którzy chcą skorzystać z obiadów wypełniają kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka.

Uczniowie klas I otrzymają karty zgłoszenia od swoich wychowawców 1 września br.

Po wypełnieniu karty należy ją dostarczyć w formie papierowej do punktu podawczego w szkole do 4 września br.

Intendent nadaje indywidualny numer konta bankowego który zastanie przesłany za pośrednictwem systemu LIBRUS Synergia

Informacja o wysokości wpłaty za miesiąc wrzesień zostanie udostępniona 1 września za pośrednictwem aplikacji LIBRUS Synergia – wiadomość.

Zobacz także

Skip to content