Powrót klas I-III

Zgodnie z decyzją MEiN dzieci z klas I-III wracają do nauki stacjonarnej 18.01.2021 r. W związku z tym proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

a) do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji,

b) rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczkę lub przyłbicę,

c) nieobowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa w sali lekcyjnej,

d) maseczkę lub przyłbicę należy zakładać w częściach wspólnych szkoły (korytarz, świetlica, biblioteka, toaleta),

e) po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce lub umyć je ciepłą wodą i mydłem,

f) uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,

g) uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów,

h) dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu,

i) rekomendowany jest kontakt z nauczycielami wykorzystaniem technik komunikacji na odległość,

j) godziny rozpoczęcia oraz zakończenia zajęć przedstawiają się następująco:

Klasy I – rozpoczęcie – 7:45 / zakończenie – 11.15 lub 12.25,
Klasy II –  rozpoczęcie – 7:50 / zakończenie – 11.20 lub 12.30,
Klasy III – rozpoczęcie – 7:55 lub 8:50 lub 9:45 / zakończenie – 11.25 lub 12.35 lub 13.40.

k) obiady będą wydawane od wtorku 19.01.2020 zgodnie z wytycznymi MEiN,
l) nauczyciele świetlicy zapewniają opiekę w godzinach 6.45-16.15 zgodnie z wytycznymi.

Procedury organizacji pracy dostępne są na stronie internetowej szkoły pod linkiem -> Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1

Zobacz także

Skip to content