Powrót klas I-III do nauczania stacjonarnego

W związku z powrotem klas I-III do nauki stacjonarnej w szkole informujemy, że zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:00 dla wszystkich klas nauczania wczesnoszkolnego. Nie ulegają zmianie długości przerw obiadowych (nadal trwać będą 10 minut). Od wtorku 04.05 ruszają również obiady (informacje dotyczące opłat zostały wysłane na Librusie przez Intendenta). Jadłospis można już sprawdzać w zakładce Menu stołówki. Nauczyciele świetlicy zapewniają opiekę w godzinach 6.45-16.15. Przy okazji przypominamy najważniejsze zasady związane z bezpiecznym funkcjonowaniem uczniów w szkole:

a) do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji,

b) rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczkę,

c) maseczkę należy zakładać w częściach wspólnych szkoły (korytarz, świetlica, biblioteka, toaleta),

d) po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce lub umyć je ciepłą wodą i mydłem,

e) uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,

f) uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów,

g) dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu,

h) rekomendowany jest kontakt z nauczycielami wykorzystaniem technik komunikacji na odległość,


Procedury organizacji pracy dostępne są w zakładce Dokumenty szkolne.

Zobacz także

Skip to content