Organizacja nauczania hybrydowego

Od 17 maja klasy IV-VIII rozpoczynają naukę w systemie hybrydowym (część klas uczy się zdalnie, a część stacjonarnie). Poniżej przedstawiamy harmonogram uczęszczania klas do szkoły. Jednocześnie przypominamy, że w dniach 25 – 27.05 w szkole odbywa się egzamin 8-klasisty w związku z czym zajęcia są ww. dniach są zawieszone. W dniach, w których nauka odbywać się będzie stacjonarnie szkoła zapewnia obiady dla uczniów uczęszczających na zajęcia w szkole. Wraz z początkiem nauczania hybrydowego powraca również poprzedni rozkład przerw międzylekcyjnych (przerwy obiadowe będą trwać odpowiednio 20 i 25 min.).

DataKlasy
17.05 (poniedziałek)4 / 5 / 7
18.05 (wtorek)4 / 5 / 7
19.05 (środa)6 / 8
20.05 (czwartek)6 / 8
21.05 (piątek)6 / 8
24.05 (poniedziałek)6 / 8
28.05 (piątek)4 / 5 / 7

Zobacz także

Skip to content