Konkurs „Stop przemocy wobec dzieci”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Tomyślu wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu oraz Pełnomocnikiem Burmistrza Nowego Tomyśla ds. Uzależnień, którego celem jest wykonanie plakatu pod hasłem: „Stop przemocy wobec dzieci”. Konkurs organizowany jest w ramach światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, do której przystąpiła gmina Nowy Tomyśl i skierowany jest do uczniów klas IV-VIII. W dniach 1-19 listopada na całym świecie prowadzone są działania, podczas których dyskutuje się o prawach dziecka, szacunku, bezpieczeństwie i wolności. Głównym celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój. Konkurs ma charakter jednoetapowy uczestniczy przesyłają prace do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu do dnia 10 listopada 2021 roku. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze najlepsze prace, których twórcy zostaną nagrodzeni upominkami. Ponadto najlepszy plakat zostanie powielony i wykorzystany jako materiał profilaktyczny. Poniżej załączamy kartę zgłoszeniową oraz regulamin konkursu.

Zobacz także

Skip to content