KANGUR Matematyczny

Komitet Organizacyjny Konkursu planuje kolejną XXXIII edycję Międzynarodowego Konkursu

Matematycznego KANGUR w dniu 21 marca 2024 r.
Konkurs w formie papierowej ma charakter jednorazowego testu trwającego 75 minut.

Przykładowe testy, z poprzednich edycji są dostępne na stronie – www.kangur-mat.pl

Konkurs rozgrywany jest w następujących kategoriach:
Żaczek – uczniowie klas 2
Maluch – uczniowie klas 3 i 4
Beniamin – uczniowie klas 5 i 6
Kadet – uczniowie klas 7 i 8.

Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, którzy wpłacą 16 zł i wypełnią oświadczenie oraz klauzulę RODO. Wzór oświadczenia oraz klauzuli RODO jest dołączony poniżej. Wypełnione oświadczenie oraz pieniądze należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub do koordynatora szkolnego p. Lucyny Przybyła (w klasach II-III do p. Marioli Wieczorek) do dnia 22.12.2024. Jeżeli ktoś nie ma możliwości wydrukowania oświadczenia, może je pobrać z sekretariatu szkoły lub od szkolnego koordynatora.

Każdy uczestnik  konkursu otrzyma upominek – tangram chiński.

Zachęcam do udziału
Szkolny Koordynator konkursu Lucyna Przybyła

Zobacz także

Skip to content