Harmonogram wywiadówek i konsultacji

I okres:

14.09.2021 r. (wtorek) – wywiadówka

  • dla rodziców uczniów klas 1 – 3 w godzinach od 16.15 do 17:45,
  • dla rodziców uczniów klas 5 – 7 w godzinach od 17:00 do 18.30,
  • dla rodziców uczniów klas 4 oraz 8 w godzinach od 18:30 do 19:30.

16.11.2021 r. (wtorek) – konsultacje

  • dla rodziców uczniów klas 1 – 3 w godzinach od 16.15 do 17:45,
  • dla rodziców uczniów klas 4 – 8 w godzinach od 17:00 do 18.30,

13.01.2022 r. (czwartek) – wywiadówka [przekazanie ocen klasyfikacji śródrocznej]. UWAGA! Wyjątkowo tego dnia wszystkie klasy od 16.30 – 17.00.

II okres:

15.03.2022 r. (wtorek) – konsultacje,

  • dla rodziców uczniów klas 1 – 3 w godzinach od 16.15 do 17:45,
  • dla rodziców uczniów klas 4 – 8 w godzinach od 17:00 do 18.30,

02.06.2022 r. (czwartek) – wywiadówka [przekazanie propozycji ocen rocznych]. UWAGA! Wyjątkowo tego dnia wszystkie klasy od 16.30 – 17.00.

Skip to content