Zajęcia pozalekcyjne

 • dydaktyczno-wyrównawcze (uczniowie klas I-VIII),
 • rozwijająco-motywujące dla uczniów klas IV,
 • koło muzyczne dla uczniów klas IV-VIII,
 • koła matematyczne (dla wszystkich uczniów klas II),
 • koło prac ręcznych „Koraliki i nitka” dla uczniów klas VI-VIII,
 • koło dziennikarskie dla uczniów klas IV-VIII,
 • koło czytelnicze dla uczniów klas I (grupy świetlicowe),
 • koło filmowe (uczniowie klas I-VIII),
 • koła sportowe dla uczniów klas III-VIII

W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane są również:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • logopedyczne,
 • rewalidacyjne,
 • rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.