Zajęcia pozalekcyjne

 • dydaktyczno-wyrównawcze,
 • koło muzyczne dla uczniów klas,
 • koło prac ręcznych „Koraliki i nitka”,
 • koło dziennikarskie dla uczniów klas,
 • koło czytelnicze (grupy świetlicowe),
 • koło filmowe,
 • koła sportowe dla uczniów klas

W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane są również:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • logopedyczne,
 • rewalidacyjne,
 • rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Skip to content