Rada Rodziców

Rada Rodziców  2018/2019

Barbara Kubala-Ratajczak  –  przewodnicząca

Dariusz Kaźmierowski – sekretarz i skarbnik

Marzena Banachowicz

Krzysztof Baran

Monika Tanona

Kontakt mailowy z Radą Rodziców:  rarosp1@wp.pl

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców: 55 1090 1388 0000 0001 2427 5047

Sprawozdanie  finansowe z działalności RR w roku 2017/2018

Komitet rodzicielski

Składkę (40 zł) można wpłacać na konto Rady Rodziców. Tytuł wpłaty:  rada rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa.

Grupowe  UBEZPIECZENIE dzieci od 01 października 2018 r.

Składka — 43 zł. Wpłata na konto bankowe Rady Rodziców powinna być dokonana do końca września 2018 r. Tytuł wpłaty:  ubezpieczenie, imię i nazwisko ucznia, klasa.

Ogólne warunki ubezpieczenia dzieci

Oferta szczegółowa NNW

TABELA OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

Załącznik nr 1. Tabela środków specjalnych

Aneks 1. DO TABELI OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU