Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz MEN roku szkolnego2018/2019

Podział roku szkolnego 2018/2019

I okres – 3  września 2018 r. do 11 stycznia 2019 r.

II okres – 28 stycznia do 21 czerwca 2019 r.

Rady klasyfikacyjne

śródroczna  – 09.01.2019 r.

roczna – 13.06.2019 r.

Kalendarz imprez szkolnych

Harmonogram konkursów

Harmonogram wywiadówek i konsultacji

I okres:

11.09.2018 r. (wtorek) – wywiadówka dla  wszystkich klas (od I do VIII),

18.09.2018 r. (wtorek) – wywiadówka dla rodziców uczniów klas IV,

06.11.2018 r. (wtorek) – konsultacje,

18.12.2018 r. (wtorek) – konsultacje,

10.01.2019 r. (czwartek) – wywiadówka [przekazanie ocen klasyfikacji śródrocznej]  UWAGA! Wyjątkowo tego dnia wszystkie klasy od 16:30-17:00.

II okres: 

12.03.2019 r. (wtorek) – konsultacje,

30.04.2019 r. (wtorek) – konsultacje,

28.05.2019 r. (wtorek) – wywiadówka [przekazanie propozycji ocen rocznych]  UWAGA! Wyjątkowo tego dnia wszystkie klasy od 16:30-17:00.

Wywiadówki i konsultacje w godzinach:

Klasy 1-3 – od 16:30 do 18:00,

Klasy 4-8  – od 17:00 do 18:30

Inne ważne terminy

 • Początek roku szkolnego: 03 września 2018 r.
 • Dni apelowe (obowiązuje strój galowy): Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości, Dzień Patrona.
 • Uroczystość pasowania Pierwszoklasistów:  30 października 2018r.
 • Dzień Wszystkich Świętych: 1 listopada2018 r.
 • Narodowe Święto Niepodległości: 11 listopada 2018 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 do 31 grudnia 2018 r.
 • Święto Trzech Króli: 06 stycznia 2019 r.
 • Ferie zimowe: 14 do 27stycznia 2019 r.
 • Rekolekcje: 11 – 13 marca 2019 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r.
 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  31.10.2018, 2.11.2018, 2.05.2019 oraz 15-17.04.2019 – egzaminy ósmoklasisty
 • Zakończenie rocznych zajęć: 21czerwca 2019 r.
 • Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.