Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz MEN roku szkolnego 2020/2021

Podział roku szkolnego 2020/2021

I okres – 1  września 2020 r. do 29 stycznia 2021 r.

II okres – 1 lutego do 25 czerwca 2021 r.

Zebrania RP

Klasyfikacja śródroczna  – 16.12.2020 r.

Klasyfikacja roczna – 17.06.2021 r.

Harmonogram wywiadówek i konsultacji

I okres:

15.09.2020 r. (wtorek) – wywiadówka

 • dla rodziców uczniów klas 1-3 w godzinach od 16.15 do 17.45,
 • dla rodziców uczniów klas 4-8 w godzinach od 18.00 do 19.00, [kl. 5a – sala komputerowa nr 1; kl. 5b – sala komputerowa nr 2],
 • dodatkowy czas na konsultacje dla rodziców uczniów klas 4 w godzinach od 19.00 do 19.30,

03.11.2020 r. (wtorek) – konsultacje,

15.12.2020 r. (wtorek) – konsultacje,

17.12.2020 r. (czwartek) – wywiadówka online w aplikacji Teams (przekazanie ocen klasyfikacji śródrocznej)  

II okres: 

16.03.2021 r. (wtorek) – konsultacje – wywiadówka online w aplikacji Teams (godz. 17:15-18:30)

27.04.2021 r. (wtorek) – konsultacje – wywiadówka online w aplikacji Teams (godz. 16:30-18:30)

27.05.2021 r. (czwartek) – wywiadówka (przekazanie propozycji ocen rocznych) UWAGA! Wyjątkowo tego dnia wszystkie klasy od 16:30-17:00.

Wywiadówki i konsultacje zazwyczaj w godzinach:

Klasy 1-3 – od 16:30 do 18:00,

Klasy 4-8  – od 17:00 do 18:30.

Inne

 • Początek roku szkolnego: 1 września 2020 r.
 • Dni apelowe [obowiązuje strój galowy]: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości, Dzień Patrona.
 • Projekty szkolne: Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Sportu.
 • Uroczystość pasowania Pierwszoklasistów:  w opracowaniu.
 • Dzień Wszystkich Świętych: 1 listopada 2020 r. (niedziela)
 • Narodowe Święto Niepodległości: 11 listopada 2020 r. (środa)
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r.
 • Święto Trzech Króli: 06 stycznia 2021 r.
 • Ferie zimowe: 04 – 17 stycznia 2021 r.
 • Rekolekcje: w opracowaniu.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 1 – 6 kwietnia 2021 r.
 • Terminy egzaminów: 25 – 27 maja 2021 r.
 • Terminy dodatkowe egzaminów: 16 – 18 czerwca 2021 r.
 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  2 listopada 2020 r., 30 kwietnia 2021 r., 4 czerwca 2021 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć: 25 czerwca 2021 r.
 • Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Skip to content