Kadra

Dyrektor szkoły – Krzysztof Magdans

Wicedyrektorzy szkoły – Dorota Łukaszyk, Tomasz Siwiński

Kierownik świetlicy – Małgorzata Kubicka

 

Sekretariat – Barbara Starzak, Natalia Świderska

 

Psycholog – Bartosz Gostyński

Pedagog – Dorota Wińczo-Konieczna

Terapia logopedyczna – Marta Janowska, Grażyna Michna, Hanna Paszkowska

Terapia pedagogiczna – Magdalena Błaszczak, Ewa Borowiak

  

Nauczyciele klas 1-3

Alina Adamiak – nauczyciel i wychowawca kl. IIIb,

Ewa Borowiak – nauczyciel i wychowawca kl. IIc,

Anna Grześkowiak – religia w klasach I-IV,

Julita Jakubowska, – nauczyciel i wychowawca kl. Ic,

Sylwia Krakowiak – nauczyciel i wychowawca kl. IIb,

Justyna Korbanek – nauczyciel i wychowawca kl. Ib,

Monika Kroma – język angielski,

Mirosława Marciniak – nauczyciel i wychowawca kl. Ia,

Julianna Marciniak – nauczyciel i wychowawca kl. IId, opiekun Samorządu Uczniowskiego,

Anna Meysner – nauczyciel i wychowawca kl. IIIa,

Mariola Wieczorek – nauczyciel i wychowawca kl. IIa,

Elwira Zimna – nauczyciel i wychowawca kl. Id.

Nauczyciele klas 4-8

Renata Andrzejczak – wiedza o społeczeństwie,

Anna Beyer – wychowawca kl. VIa, wychowanie fizyczne,

Dariusz Brzostowski – wychowawca kl. Vd, język angielski,

Krzysztof Czajka – wychowanie fizyczne,

Luiza Dembiecka – język niemiecki,

Mariusz Dolecki – matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka,

Karolina Fornalik – wychowawca kl. VIIb, j.polski,

Patryk Frasz – wychowanie fizyczne,

Piotr Jarczewski – biologia,

Katarzyna Jopek – wychowawca kl. VIIIb, muzyka, technika, plastyka,

Monika Kawała – religia, WDŻ,

Elżbieta Kreczmer – matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka,

Agnieszka Kroma – wychowawca kl. Va, plastyka, język angielski, muzyka,

Monika Kroma – wychowawca kl. VIIIa, język angielski,

Ewelina Księżnik – j. niemiecki,

Danuta Łukaszewicz-Fras- wychowawca kl. IVb, matematyka,

Dorota Łukaszyk – informatyka,
Małgorzata Magdans – wychowawca kl. VId, wychowanie fizyczne,

Krzysztof Magdans – wychowanie fizyczne,

Radosław Marcinkowski –wychowawca kl. IVa, historia, EDB,

Joanna Minge – wychowawca kl. VIIa, język polski,

Anna Pietruszyńska – wychowawca kl. VIc, język polski, historia,

Małgorzata Polańska – wychowawca kl. IVd, informatyka,

Lucyna Przybyła – wychowawca kl. Vc, przyroda, matematyka, fizyka, biologia,

Renata Racz – WDŻ,

Nadia Szweda – wychowawca kl. VIb, język angielski,

Katarzyna Tomaszewska – wychowawca kl. IVc, język polski, język angielski,

Iwona Wesoła – wychowawca kl. Vb, geografia, przyroda,

Dorota Wińczo-Konieczna – plastyka.

Wychowawcy świetlicy

Kamila Błażewicz,

Natalia Czerwińska,

Marta Janowska,

Małgorzata Kubicka,

Marta Liczbańska,

Marta Matuszak-Kolasińska,

Małgorzata Polańska,

Anna Schulz,

Anna Tomaszyk.

Bibliotekarze

Agnieszka Ostrowska, opiekun Samorządu Uczniowskiego,

Beata Wolna