Biblioteka

Godziny pracy biblioteki:

PONIEDZIAŁEK  8.00- 13.30
WTOREK               7.50- 16.00
ŚRODA                   7.40- 15.30
CZWARTEK           7.50- 13.25
                                14.45-15.30
PIĄTEK                  7.50- 13.50

Zapraszamy…

                                 Pani Beata i pani Agnieszka

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ośrodkiem edukacji, którego zadaniem jest służenie realizacji programu nauczania i wychowania oraz przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji. Biblioteka bierze udział w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły w stosunku do uczniów: kształcącej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej. Głównym celem pracy jest przygotowanie uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacyjnych.

W naszej bibliotece obowiązuje KODEKS UŚMIECHU

 • Każdy biblik wchodząc do biblioteki mówi „dzień dobry”, a wychodząc „do widzenia”.
 • Każdy biblik codziennie radośnie się uśmiecha.
 • Mazgajenie i marudzenie surowo zabronione.
 • Każdy biblik powinien pomagać dzieciom niepełnosprawnym.
 • Bibliki często używają magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam.
 • Bibliki nie rozmawiają i nie przeszkadzają innym.
 • Każdy biblik słucha dorosłych, a zwłaszcza rodziców i nauczycieli.
 • Bibliki szanują książki i czasopisma.
 • Bibliki dbają o swój wygląd – mają uczesane włosy, czyste ubranie, czyste ręce.
 • Bibliki szanują nauczycieli i kolegów.
 • Bibliki często odwiedzają bibliotekę. Bibliki nie jedzą i nie piją w bibliotece.