1     
    2   3         
            
4              
   5           
  6            
            
7              
            
     8         
            
            

Poziomo:

2. Przedmiot znajdujący się w muzeum.
5. Okres historyczny, odcinek czasu.
7. Inaczej wystawa.
8. Kolekcja dzieł sztuki lub pomieszczenie, w którym wystawiane są dzieła sztuki.

Pionowo:

1. Cenne przedmioty ,dzieła sztuki powstałe w przeszłości.
3. Miasto na Pomorzu, w którym znajduje się Muzeum Wojska Polskiego.
4. Rzeżba ukazująca głowę i część ramion postaci.
6. Rzeżba, statua, figura ludzka.