TESTY PRZEKROJOWE

J. angielski >>

J. polski + matematyka    Cz. 1 >>

                                       Cz. 2 >>

                                       Cz. 3 >>

                                       Cz. 4 >>

                                       Cz. 5 >>

INSTRUKCJE do pracy z e-Dziennikiem:

1. Brakujące „Realizacje” >>

2. „Nauczanie indywidualne”  >>

3. „Zmiana planu lekcji”  >>

4. „Tworzenie planu lekcji ucznia na zajęciach indywidualnych”  >>

 

Uchwała Nr XXXIX / 313 / 2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowy Tomyśl >>

Regulamin pracy [od września 2014] >>

Regulamin wycieczek szkolnych >>

Regulamin dyżurów nauczycieli od 2017 r. >>

Regulamin rady pedagogicznej >>

Procedura tworzenia Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i Podręczników  >>

Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej (2013)  >>

Regulamin tworzenia i przesyłania sprawozdań z konkursów, wycieczek oraz innych ważnych dla życia szkoły wydarzeń -  Word  >>    pdf  >>

 

ZDROWIE/pomoc PP/BEZPIECZEŃSTWO

PROCEDURA postępowania w razie wypadku ucznia [od 2016 r.]

Podawania leków dzieciom w szkole  >>

WSZAWICA  >>

2018 r. — PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ >>

Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym /epilepsja, cukrzyca, astma/ >>

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego  >>

 

 

 

DOKUMENTACJA

Jak tworzyć program nauczania  >>

Czy każdy projekt realizowany w szkole jest projektem edukacyjnym?  >>

Sposób wypełniania dokumentów w klasach 1-3 [od września 2014] >>

Sposób wypełniania dokumentów w klasach 4-6 [od września 2014] >>

Terminarz roku szkolnego 2018/2019 >>

Kalendarz nauczyciela [2018/2019]  >>

 

Listy uczniów klas (na zajęciach obowiązkowych) znajdują się w Teczkach klas w pokoju nauczycielskim. Listy obecności powinny się też znajdować na stałe w salach lekcyjnych (w razie pożaru, braku dostawy prądu lub innych  trudnych do przewidzenia okoliczności) - odpowiedzialni są za to wychowawcy klas.

 

Druki wewnętrzne do pobrania:

1. Druki: zawiadomienia rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi   >>

2. Propozycje druków zgód rodziców dla prowadzących zajęcia dodatkowe: dydaktyczno-wyrównawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, terapeutyczne, logopedyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne >>

3. Protokoły na wywiadówki:  pierwszą >>    oraz kolejne  >> 

4. Druk zgody na wycieczkę  —   Word   lub    PDF

5. Karta wycieczki  [PDF]  >>

6. Oświadczenie opiekuna wycieczki >>

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1

im.  Tadeusza Kościuszki

w Nowym Tomyślu