Szanowni Państwo!

8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się ogólnopolski strajk nauczycieli. Trwać będzie do odwołania. W momencie zawarcia porozumienia strony związkowej z rządem strajk zostanie odwołany, o czym powiadomimy Państwa niezwłocznie po otrzymaniu takiej wiadomości.

W okresie strajku szkoła zapewnia dzieciom opiekę – zajęcia opiekuńcze. Ze względu na zmniejszoną liczbę lub prawdopodobny brak nauczycieli mogących zapewnić odpowiednią opiekę uczniom w szkole, proszę o rozważenie możliwości pozostawienia dziecka/dzieci w domu.
Obiady w tych dniach będą wydawane bez zmian, w stałych godzinach.

Z poważaniem
Krzysztof Magdans

Zobacz także